Eithné

9.2.2010 - 17:31:32

Za bubnování solanky

Fantasy odehrávající se ve sv?t? sci-fi. Nebo naopak?
Eithné - Povídky - 1570x - Komentáře (1)
4.7.2008 - 18:10:29

?ád

Povídka z doslova modré knihovny.

Za beta-reading a mnohé p?ipomínky d?kuji Sargo ;o)
Eithné - Povídky - 1793x - Komentáře (1)
4.3.2008 - 11:47:36

Haf haf

P?iznejte se, kdo jste dával pozor v páté t?íd?, když jste probírali slovní druhy? ;o)
(?ást textu je opsaná z knížky. Myslím, že to poznáte sami :o))
Eithné - Škola - 2026x - Komentáře (3)
14.1.2008 - 11:21:01

Slávy dcera

Nová kategorie slouží pro ?ist? studijní ú?ely, je nudná a nezajímavá, p?esto však užite?ná.

V??íte mi? O:o)
Eithné - Škola - 2315x - Komentáře (3)
23.12.2007 - 17:27:52

Ondráš

Tentokrát jsem se cele dokázala oprostit od tématu škola a tedy doufám, že se bude líbit ;o)
Eithné - Povídky - 1789x - Komentáře (5)
20.11.2007 - 18:48:38

Nové místo

V komentá?ích najdete doprovodné ilustrace k textu, bohužel to nejde do ?lánku vložit p?ímo :o)
Eithné - Povídky - 1598x - Komentáře (3)
31.10.2007 - 11:33:45

R101

Život je nejlepší inspirací. Kdybych s tou povídkou ovšem byla po?kala ješt? dva dny, mohla jsem napsat o n?co obsáhlejší povídku s názvem 'KL'. Nu, uvidíme, co s tím ;o)
Eithné - Povídky - 1659x - Komentáře (8)
3.9.2007 - 08:09:40

Vílí rej

V?era jsem byla v p?írodním divadle v Divoké Šárce na Rusalce a to p?edstavení na m? zapůsobilo víc, než jsem ochotná si p?iznat. Možná tedy bude lehká inspirace poznat... uvidíte sami :o)
Eithné - Povídky - 1735x - Komentáře (7)
19.6.2007 - 01:38:32

Notýsek

Asi nikdy jsem nebyla tolik zv?davá na reakci ?tená?ů, jako nyní u tohoto dílka. Je to spíš pokus, nakolik jdou pochopit myšlenky vrhnuté na papír, kolik z nich se mi poda?í p?edat dál. Proto budu za každý komentá? velice ráda, díky.
Eithné - Povídky - 1623x - Komentáře (9)
4.6.2007 - 18:17:44

Namaluj si rok života

Schváln?, kdo uhádne, z jakého prost?edí bude tahle povídka? :o))
Eithné - Povídky - 1772x - Komentáře (3)
Přejít na stranu: 1 2 3 4
Webdesign by nAS